БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ОПОРНО ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 8 КЛАС

Webnode

Институтът за семейна политика и Университетската болница по ортопедия в Горна баня организират безплатни профилактични прегледи на опорно двигателния апарат на деца от първи до осми клас. Прегледите са безплатни, не е необходимо предварително записване, нито медицинска документация. Най-добрите лекари-ортопеди ще преглеждат в продължение на три дни - 29, 30 и 31 октомври от 9 до 14 часа. Заповядайте! Важно е за децата!
За повече информация: тел. 0878 620 023

Webnode

ПО МОЛБА И ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИ ПУБЛИКУВАМЕ ТОВА ОБРЪЩЕНИЕ!

Уважаеми родители на ученици от 52 ОУ „Цанко Церковски”,

Подета е инициатива за набиране на средства за изграждане на спортни дворни съоръжения за нашите деца!

За тази цел на централния вход на училището е поставена кутия за дарения, в която може да оставите средства,  в размер на Вашите възможности и желание!

Всеки дарен лев ще приближи децата до възможността да играят и спортуват по-качествено в училищния двор!

Към момента, по инициатива на родители на ученици от III А клас, са изградени и монтирани две футболни врати, като сумата, която се изразходена за тях е около 200 лв.

Предложението е да се съберат пари и за закупуване на баскетболни кошове, както и  мрежи за футболните врати!

Желаещите да се ангажират по-активно с тази инициатива може да дават своите предложения и коментари на:

gmarasheva@abv.bg,

Инициативата е съгласувана с училищното ръководство!

Подробности за етапа и размера на набиране на средства може да получавате от интернет сайта на училището.

 

Настоящето писмо е изпратено от Гергана Марашева на електроннна поща на училището с молба за публикуване на сайта ни!

Административното ръководство на 52 ОУ Ви уведомява, че поетата инициатива е изцяло дело на  родителите на учениците от ІІІ клас, като училището подкрепя инициативата, като предоставя възможност на родителите за избор и закупуване на необходимото оборудване, в съответствие с потребностите на училищния двор!

 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА НПО В СЪЗДАВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ"НА НИВО УЧИЛИЩА В  52 ОУ

 

Нашето училище е партньор на фондация "Европерспективи", която е водеща организация по проекта, в пратньорство с ENSI - Energy Saving International AS от Норвегия.  Ние сме едно от 12 училища в България, избрани и поканени за участие в този проект.
Нашето партньорство се изразавя в изграждането на училищен клуб по устойчива енергия.
 
    Фондация „Евро – перспективи” (www.europerspectives.org ) е създадена през 2008 г. в гр. София с цел да подпомага сближаването на България с Европейските страни. Фондацията участва в множество международни проекти за обмяна на опит и трансфер на добри практики от Европейските страни в различни направления: енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, стимулиране на иноваците в МСП, подпомагане развитието на малките производители на храни, електронно правителство, географски информационни системи и т.н.

ЕНСИ (ENSI - Energy Saving International AS) е консултантска компания, регистрирана в Осло, Норвегия през 1992 г. ЕНСИ изпълнява дейности по изграждане на капацитет, техническа помощ, разработване на проекти и програми за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в сградния и общинския сектор. ЕНСИ има опит с проекти в 28 страни от Западна и Източна Европа и Азия. При изпълнението на тези проекти ЕНСИ изгражда успешни партньорства с местни власти, правителствени агенции, неправителствени организации, частни фирми и отделни експерти.

Начало: февруари 2014г.
Край: юли 2015 г.
Основна цел на проекта – Създаване на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България

Специфични цели на проекта:

• Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики  за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.
• Създаване на клубове в училищата и свързването им в мрежа за отстояване на интересите на опазването на околната среда на местно и регионално ниво.
• Предоставяне на детайлна и задълбочена информация на учениците по въпросите на устойчивата енергия и процесите за работа на местно равнище и тяхното въвличане в практически действия за работа с местните власти/училищното ръководство.

 

    На територията на избраните училища ще бъдат изградени училищни клубове за устойчива енергия. В нашето училище клуба ще се ръководи от г-жа Ива Цветанова - учител по химия и информационни технологии. В клуба ще участват ученици от 6 и 7 клас. За наша радост интересът към този клуб се оказа много голям от страна на учениците. 

    Училищните клубове ще бъдат обучени за това как да участват активно в разработването и прилагането на местната политика по устойчива енергия. Клубовете ще бъдат свързани в мрежа и ще установят контакти с подобни клубове в Норвегия. Основната комуникация ще се провежда чрез Интернет в социалните мрежи.

    Включването на децата в учебния процес е осигурено с практически дейности по въпросите на устойчивата енергия – игри, експерименти, собствени изследвания, презентации, дискусии. Включването на децата в активен енергиен мониторинг (например в къщи или училище) от една страна ще повиши тяхната компетентност, а от друга ще доведе до намаляване на енергийната консумацията и емисиите на парникови газове, допринасящи за изменението на климата. Ще се изградят нови умения за работа, мониторинг, оценка и събиране на данни, които после да се използват в работата с местните власти и/или училищното ръководство за подобряване на политиките и конкретните мерки за енергийна ефективност в общността. 

Училищната общност с удоволствие приема да работи по този проект, като счита, че залегналите цели на проекта са изключително актуални и полезни за учениците!

„Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.” 

 

Нашето училище с награда за екологично образование и възпитание 

 
52 основно училище "Цанко Церковски" бе удостоено с грамота от Дирекцията на природен парк "Витоша" за екологично образование и възпитание на учениците от училището в 170-годишната си история. 
Церемонията по награждаване се проводе в залата на НЧ "Виделина", кв. Бояна на 17 октомври 2014, като концертът бе част от празненствата по повод 80 години от обявяването на Витоша за природен парк.

Нашето училище получи поздравителен адрес по повод патронния ни празник от ОУ "Цанко Церковски", с. Средище

Благодарим Ви приятели!
 

Участие в международна среща по проект "Me - a small living part of incredible world" на секторна програма "Коменски" към програма "Учене през целия живот" 

Ученици и учители от 52 ОУ взеха участие в третата интенационална среща по проект на секторна програма "Коменски" в град Измир, Турция. 
Срещата се състоя в периода 22-26 септември. По време на срещата ученици и учители имаха възможност да се запазнаят с турската образователна система, да посетят уроци, да се включат в най-различни дейности по проекта, организирани от турските ни партньори, както и да се докоснат до турската култура и фолклор. Децата, които взеха участие в работната среща бяха настанени в семейства на турски учители.
Ето и снимки от визитата:
 
 
 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

 
През настоящата учебна година се сформираха следните групи за извънкласни дейности по проект "УСПЕХ", както следва: 
1. Клуб по немски език - 2 групи - ръководител Данко Калапиш - занятията започват на 08.11.2014 година от 10.00 и от 12.30 часа  
2. Клуб "Талантлив химик" - ръководител Ива Цветанова - занятията започват на 05.11.2014 година  от 14.00 часа 
3. Забавна математика с Енвижън - ръководител Маргарита Димитрова - занятията започват на 06.11.2014 година от 14.00 часа 
4. Спортен клуб "Да успяваме заедно" - ръководител Габриела Каранова - занятията започват в началото на ноември. 
5. Клуб "Българчета" - 2 групи - ръководител Венета Янева - занятията започват съответно на 1 група - 04.11.2014г. и 2 група - 06.11.2014 г. от 17.30 часа
6. Клуб "Млад археолоог" - ръководител Георги Кръстев - занятията започват на 08.11.2014 година, 14.00 часа 
7. Клуб по руски език - ръководители Цветанка Димитрова и Лалка Динкова - занятията започват на 08.11.2014 година, 10.00 часа 
8. Клуб "Математиката- славна и забавна" - ръководител Людмила Илиева - занятията започват на 08.11.2014 година, 10.00 часа
9. Клуб "Млад математик" -2 групи - ръководител Антоанета Вучкова - занятията започват в началото на ноември
 
Всички групи започват своите занимания след издаване на заповед от министъра на образованието и науката. В случай, че заповедта за утвърждаване на групите се забави, графиците на всички групи ще бъдат променени съгласно заповедта. 
 

Административното ръковоодство

Нашият педагогически съветник с научна статия в сборник на Московския университет 

 
Новата учебна година е вече на прага ни и искаме да започнем с хубави новини.
Нашият педагогически съветник и учител по руски език - госпожа Цветанка Димитрова е автор на научна статия, описваща работата на педагогическия съветник в българското училище. 
Статията е публикувана в новоизлезналият от печат сборник с научни статии "Оптимизация образовательного процесса в современном университете" на Московския университет по културата и изкуствата.
 
Г-жа Димитрова е единственият български специалист, публикувал материал в сборника на Университета.
 
Училищната общност поздравява г-жа Димитрова и и желае още много успехи в професионален и личен план.
 
Със съдържанието на статията може да се запознаете ТУК 

Среща по проект на програма Коменски в София 17-21 март 2014 година 

                                                                                       

От 17 до 21 март 2014 година нашето училище бе домакин на интернационална среща по проект "Моята личност - една малка част от необхватния свят" по секторно програма Коменски. Наши гости бяха ученици и учители от Италия, Турция и Полша, които са наши партньори в изпълнението на проекта. 36-те ученици бяха настанени в приемни семейства на наши деца. В раздел  Работа по проекти може да се запознаете в подробности с дейностите по проекта. 
 
Този проект се финансира с финансовата продкрепа на Европейската комисия. Тази пубикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Участие в международна среща по проект Коменски 

Учители от 52 ОУ взеха участие в интернационална среща, която се проведе в Италия, Палермо, Санта Флавия по проект  "Me a small living part of incredible world" на секторна програма Коменски към програма "Учене през целия живот" на Европейския живот. 

Срещата се състоя от 17 до 24 ноември 2013 година. 
По време на визитата българските, полските и турските гости бяха запознати с италианската образователна система, бяха обсъдени и преразпределени дейности за изпълнение през следващата година на проекта. 

Бяха представени различни дейности, изпълнявани от италианските ни партньори по проекта. 

Ето и малко снимков материал от визитата:

 

Този проект се финансира с финансовата продкрепа на Европейската комисия. Тази пубикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Виртуална разходка около училището