ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 28.09.2017 ГОДИНА ОТ 18.00 ЧАСА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП 1- 4 КЛАС И НА 03.10.2017 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ ДО СЕДМИ КЛАС. 
 
УМОЛЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ НА СВОИТЕ ДЕЦА! 
 
 
АДМ. РЪКОВОДСТВО