Webnode

Webnode

УЧИТЕЛИТЕ НА 52 ОУ - УЧАСТНИЦИ В ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

 
 
 
На 17. януари 2015 година се проведе обучение за прилагане на иновативна педагогическа методология за провеждане на проектно базирано обучение, съвместно с бизнес средата по проект "Ученици, учители и работодатели". Целта на обучението по този проект е да се дадат насоки за създаване на ученически проекти в реална среда, а именно чрез реализирането в училищни условия на реално поставени задачи от бизнес средите и работодателите и достигане на реални знания чрез съпреживяване, личен опит, автентичност, творческо мислене и .екипност.
 
Предстои нашите ученици да започнат да работят по такива задачи, съвместно с родители и учители и представители на бизнес средите.
 
 

Проектът „Ученици, учители и работодатели” (LeTeEm) - № 539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP – цели да окуражи младите хора от ЕС да подобрят възможността си да намерят работа чрез любознателност, умения за творческо и критическо мислене, социални и комуникативни  умения, увереност и практичност.

Проектът се основава на иновативна методология, свързваща света на бизнеса с обучението в училище. Учители и обучители на учители ще бъдат запознати с тази методология, за да могат да я прилагат в работата си със своите ученици.

 

Партньори в създаването и реализирането на проекта са Софийски универститет "Свети Климент Охридски", Финландски университет и Шотландски университет. 

 

НОВИ УСПЕХИ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ 

    С грамоти за отлично представяне бяха наградени учениците на 52 ОУ „Цанко Церковски”, взели участие в Първия кръг на състезанието по История на България на тема „Славяни и прабългари. Създаване на българската държава”, организирано от педагогическа асоциация „Образование без граници” – гр. Стара Загора. Състезанието се проведе на 19 декември 2014 г. в училището, а грамоти получиха:

Боян Михайлов (5а клас)

Виктор Бодуров (5а клас)

Елена Мицева (5а клас)

Михаела Лазарова (5а клас)

Йоан Пашов (6а клас)

Красимир Георгиев (6а клас)

Кремена Димитрова (6а клас)

Лора Гергова (6а клас)

Пожелаваме още нови успехи на нашите ученици и през новата 2015 година!

 

От административното ръководство  

Ето и снимка от нагрждаването на учениците:

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В 52 ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

Уважаеми родители, 
1.Поради зачестилите случаи на опаразитени деца в класовете - наличие на въшки по косата и във връзка с препоръки от Министерството на образованието и науката и Столичната здравна инспекция, моля преди да доведете детето си на училище сутрин го прегледайте за наличието на въшки. Ако забележите, че е опаразитено, задръжте Вашето дете вкъщи и започнете обезпаразитяването му. В училище се извършва ежедневен преглед за въшки от медицинското ни лице.
Ученик, който е бил опаразитен ще бъде приет в училището след предоставяне на медицински документ от личния лекар, че няма паразити.  Опаразитените деца, които не предоставят такава бележка няма да бъдат приемани в училище. 
Взетите мерки са необходими, за да се спре разпространението на въшки в училище. 
 
2. Във връзка с множеството заболели деца  и учители от дребна шарка - Варицела и с цел спиране на разпространението на заразяването се обръщаме към Вас с молба при съмнения за шарка, веднага да се обърнете към личния лекар на детето и стриктно да спазвате определения от медицинските власти карантинен срок. Ученици, на които не е изтекъл карантинния срок няма да бъдат приемани в училище. Щом детето се върне на училище, незабавно предоставете документа за извинение на отсъстввията на медицинското лице в училище за проверка на карантината. 
 
Нека заедно опазим здравето на децата ни! 
 
 
Административното ръководство
 

ПО КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА!

УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 52 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА  В БЛАГОТВОЛИТЕЛНИЯ КОЛЕДЕН БАЗАР В УЧИЛИЩЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕМА МАРТИНОВА НА 7 ГОДИНИ, КОЯТО СТРАДА ОТ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

НАБРАХМЕ 1900.80 ЛЕВА, КОИТО ДАРИХМЕ НА НЕЙНИТЕ РОДИТЕЛИ НАДЯ И ЕМИЛ МАРТИНОВИ С ПРОТОКОЛ ЗА ДАРЕНИЕ. 

МАЙКАТА НА ЕМА, НАШАТА УЧИТЕЛКА Г-ЖА НАДЯ ЦАРЕВА КАЗА, ЧЕ Я ЧАКАТ СПОКОЙНИ ДНИ И ЧЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2015 ГОДИНА СЪС СЪБРАНИТЕ И ДАРЕНИ СРЕДСТВА ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ СЕ ПОДСИГУРЯВА РЕЧЕВАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАБОТАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ НА ЕМА! 

Протокол за дарение на средствата: 

НАШИТЕ ШАХМАТИСТИ НА ВТОРО МЯСТО В РАЙОННИЯ ТУРНИР ПО ШАХМАТ

 
И тази година нашите шахматисти завоюваха второ място на проведеното районно състезание по Шахмат за ученици от 5 до 8 клас.
 
Пожелаваме още успехи на нашите спортисти!
 
 
 
     
 
 

НИКОЛА ЦАЧЕВ ОТ 4 КЛАС - ПОБЕДИТЕЛ В СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

Нашата гордост-ученикът от 4 клас Никола Цачев е победител на Софийски математически турнир 2014 година. 

Никола е единствения носител на пълен брой точки - 74 точки от турнира на територията на град София. 

С решение на педагогическия съвет и заповед на директора, Никола Цачев е удостоен с

 "ПОХВАЛА ЗА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА"

 

Ето и снимки от награждаването: