Webnode

Христос Воскресе! Воистина воскресе! 

 

Честито Възкресение Христово! 

 

52 ОУ е базово училище на Софийски университет "Свети Климент Охридски" 

От учебната 2013/2014 година нашето училище е базово за Факултет по математика и информатика и за Факултет по начална и предучилищна педагогика.Това означава, че студенти от педагогическите специалности провеждат практиката си в училище,при нашите преподаватели. 
Към настоящия момент студенти приемат г-н Данко Калапиш и г-ца Ива Цветанова. 
Очаква се от началото на месец април студенти да приемат началните учители и г-жа Габриела Каранова. 

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС 

ВАЖНО ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

СЪС СВОЕ ПИСМО № 9137-52/21.01.2014 ГОДИНА НАЧАЛНИКА НА РИО, СОФИЯ-ГРАД ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ СПАЗВА ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА, ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ. В ТАЗИ ВРЪЗКА СЕ НАЛАГАТ ПРОМЕНИ В  ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИЯ ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ  И ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, КАКТО СЛЕДВА: 

Заявление за прием в първи клас може да изтеглите от ТУК 

Заявление за прием в подготвителна група може да изтеглите от ТУК 

 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС                                   ЗА УЧ. 2014/2015 ГОДИНА 

Участие в международна среща по проект Коменски 

Учители от 52 ОУ взеха участие в интернационална среща, която се проведе в Италия, Палермо, Санта Флавия по проект  "Me a small living part of incredible world" на секторна програма Коменски към програма "Учене през целия живот" на Европейския живот. 

Срещата се състоя от 17 до 24 ноември 2013 година. 
По време на визитата българските, полските и турските гости бяха запознати с италианската образователна система, бяха обсъдени и преразпределени дейности за изпълнение през следващата година на проекта. 

Бяха представени различни дейности, изпълнявани от италианските ни партньори по проекта. 

Ето и малко снимков материал от визитата:

 

Този проект се финансира с финансовата продкрепа на Европейската комисия. Тази пубикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Стартира изпълнението на нов проект по секторна програма "Коменски" към програма "Учене през целия живот"

       

                                 

Oт началото на 2013/2014 година стартира изпълнението на спечеления проект  "Me- I am  small living part of incredible world" - Моята личност -малка част от  един необхватен свят на стойност 20 хиляди евро.

Партньори по проекта са държавите България - 52 ОУ,Полша, Италия и Турция.

В рамките на проекта ученици и учители ще популяризират здравословната храна и хранене, необходимостта от спорт заедно със семейството, ориентирането в пространоството и други като част от изграждането на една съвременна успяваща личност., както и ще подобрят езиковите си компетентности по английски език посредством видео разговори и разговори на живо.

 

Проектът е двугодишен и ще бъдат осъществени минимум 24 мобилности - в страните Полша, Италия и Турция.

 

Ученици и учители ще имат възможност да споделят опит с чуждестранните колеги и съученици.

 

През март 2014 се предвижда посещението на делегации от изброените държави в България.

 

Наши ученици ще бъдат приемници на чуждестранни деца....

 

Очакват ни много интересни мигове по време на реализацията на проекта!

 

Съвсем скоро на входа на училището ще видите хроника на проекта с предстоящите проектни дейности!

За да прочетете цялото проектно предложение, одобрено за финансиране щракнете ТУК

Този проект се финансира с финансовата продкрепа на Европейската комисия. Тази пубикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Виртуална разходка около училището

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В  САЙТA

НА 52 ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"!