ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

За учебната 2015/2016 година са предложени следните извънкласни дейности:
1. Английски език - понеделник и сряда - за учениците от ПГ и 1 клас, вторник и четвъртък - за учениците от 2-4 клас 
    Организатор: Езиков център Калина 
2. Таекуондо - понеделник, сряда и четвъртък - от 17.30 часа Организатор: Таекуондо клуб Августа 
3. Футбол - понеделник и сряда от 15,30 часа. Организатор: ДФК Том и Джери
4. Лечебна гимнастика - допълнително уточнение  Организатор: ДФК Том и Джери 
5. Плуване - допълнително уточнение Организатор Клуб по плуване Синьо лъвче. Заниманията се провеждат в плувен комплекс Спартак с организиран превоз.
6. Баскетбол - допълнително уточнение, Организатор: Баскетболен клуб "Бубабаскетбол" 
7. Приложно изкуство - Сряда от 15.30 часа до 17.00 часа Организатор  "Арт клуб Рояна"
8. Спортни танци -допълнително уточнение Организатор: Спорт Данс
9. Школа за детско-юношески театър "Театър и традиции", ръководител Магадалена Ангелова, - вторник 15.30 - 17.00 часа . Организатор: Столичен център за работа с деца - звено в системата на Столична община за извънкласни дейности.
 
Забележка:  С всички организатори на извънкласна дейност е сключен договор за допълнителна педагогичесска услуга извън учебния план. Всички организатори са представили необходимите документи за професионална квалификация на преподавателите, както и свидетелство за съдимост, медицинско свидителство.  За школата по театър не се изисква сключването на договор, тъй като звеното е общинска структура.