АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО  НА 52 ОУ 

ДАНКО КАЛАПИШ - ДИРЕКТОР НА 52 ОУ

 

Директор на училището от 10.август 2012 година

Образование:  средно-специално "телекомуникационна техника с немски език"

                        бакалавър по теология и учител по религия 

                        магистър по начална и предучилищна педагогика, начален учител 

допълнителни квалификации за: 

                      - учител по информатика и информационни технологии 

                      - училищна психология и педагогически съветник 

                      - управление на образованието

Притежава  четвърта  квалификационна степен по специалност начална педагогика

Автор на научни статии както следва: 

"Информационно-комуникационните технологии в помощ и изпълнение на административно-управленската функция на училищния директор", в съавторство с г-жа Величка Николова - директор на 144 СОУ "Народни будители", гр. София, публикувана в сборник с научни доклади, издаден от 144 СОУ - линк към сборника.

"Иновационниые методы аттестации в болгарской школе", в съавторство с г-жа Цветанка Димитрова, педагогически съветник в 52 ОУ

Преподава: 

Околен свят- самоподготовка,1 "Б", "В" и  "Г" клас

 

 

 Маргарита Димитрова - Заместник-директор по учебната дейност

Заместник-директор на училището от 15.септември.2013 година 

Образование:     

полувисше - учител по математика, физика и трудово обучение  

висше - математика и информатика и учител по математика и информатика      

V професионално-квалификационна степен по специалност  математика

Преподава: 

Математика - задължителна подготовка на 6,7 клас 

 

Габриела Каранова - Заместник-директор по административно-стопанската дейност и старши учител по физическо възпитание и спорт, класен ръководител на 7 клас

Заместник-директор от 1.януари 2016 година 

Образование: висше - физкултура, треньор по ски

Преподава: физическо възпитание е спорт на 1, 2  и 7 клас

 

                   

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52 ОУ  ЗА УЧ. 2016/2017 ГОДИНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

Педагогически съветник

Цветанка Димитрова

Образование: висше - психология с педагогическа правоспособност по философски дисциплини

допълнителна квалификация: преводач, руски език 

График на педагогическия съветник:

понеделник, сряда, четвъртък и петък - 08.00-14.00 часа 

вторник 12.00 - 18.00 часа 

 

 

Логопед

Лилия Стойкова

Образование: висше - логопедия

График на логопеда: 

понеделник 09.00 до 14.00 часа 

вторник 09.00 до 13.00 часа 

сряда 09.10-13.10 часа 

четвъртък 12.00 - 16.00 часа 

петък 09.00 - 13.00 часа 

Консултативно време за родители: Сряда 8.30 - 09.10 часа 

Ресурсен учител

 
Стела Стефанова

Образование - висше - социална педагогика, арт терапия

Ресурсният учител работи с деца със специални образователни потребности, обучаващи се в 52. ОУ 

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Елена Йорданова

старши учител подготвителна група "А"

образование: висше - предучилищна педагогика със специализация по музика, V професионално-квалификационна степен по специалност предучилищна педагогика

 

снимка  

Юлия Пейчева

старши учител подготвителна група "Б"

образование: висше - предучилищна педагогика

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП 

Весела Микова 

главен учител, начален етап,  кл. ръководител 1а клас 

учител по религия  

образование:  висше - начална училищна педагогика, учител по теология 

 

 

Емилия Чернева 

старши учител, начален етап, кл. ръководител 1б клас 

образование: висше  - изобразително изкуство и трудово обучение, начална училищна педагогика

 

 

Надя Царева

старши учител начален етап, класен ръководител на 1в клас 

образование: висше - начална педагогика с английски език, обща педагогика със специализация управление на образованието, V професионално-квафикиационна степен по специалност  "предучилищна педагогика"

 

 

Левена Туйова 
начален учител, класен ръководител на 1 "Г" клас 
образование: българска филология, предучилищна педагогика, начална педагогика 
 
 
 

Антоанета Вучкова 

старши  учител начален етап,  кл. ръководител 2а клас 

образование: висше - начална педагогика, специализация - руски език и физкултура 

 
 

 
Радослав Стойчев 
 
учител, начален етап, кл. ръководител 2б клас 
образование: висше -начална и предучилищна педагогика, право
 
 
 
 
 
Георги Петров
 
учител, начален етап, кл. ръководител 2в клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика 
 
 
 
 

Венета Янева 

старши учител начален етап, кл. ръководител 3 а клас

образование: висше - начална педагогика със специализации трудово обучение и предприемачество

 

 

Мариела Томова 

учител начален етап,  кл. ръководител 3 б клас 

образование: българска филология, начална училищна педагогика

 

 

Боряна Петрова

старши учител начален етап, кл. ръководител 3 в клас 

образование: висше - начална училищна педагогика, английски език и инф. технологии

 

 

Лалка Динкова 

старши учител начален етап, кл. ръководител 4 а клас 

образование: висше - начална педагогика с руски и английски език, учител по български език и л-ра, IV професионално-квалификационна степен по специалност Начална педагогика

 

 

Людмила Илиева 

старши учител, начален етап, кл. ръководител 4 б клас 

образование:  висше - българска филология, начална и предучилищна педагогика

 

 

 

Йоланта Маркова

старши начален учител в група за целодневно обучение 1а и 1 б клас

образование: висше - педагогика на девиантното поведение, начален учител по английски език

 

 
 

Антоанета Иванова

начален учител в група за целодневно обучение 1в и 1 г клас

образование: висше -  детска и начална педагогика

 

 

Лилия Атанасова 

старши начален учител в група за целодневно обучение 2а и 2б клас 

образование: висше - българска филология, начална училищна педагогика

 
 
 
 
Елка Милушова
учител в ПИГ /в отпуск по майчинство/ 
образование: висше - специална педагогика, социални дейности, начална училищна педагогика
 
 
 
 
Мая Стоименова
начален учител в група за целодневно обучение 2в и 3а клас
ръководител на вокалната група към 52. ОУ в 1 клас /втора група/
образование: висше: начална педагогика със специализация музика, ресурсен учител
 
 
 
 
Габриела Матеева 
начален учител в група за целодневно обучение 3б клас
образование: висше - начална педагогика
 
 
 
 
 

Росица Точева

начален учител в група за целодневно обучение 3 в кас

образование: висше - българска филология, начална училищна педагогика
 
 
 
 
Ваня Блъскова 
начален учител в група за целодневно обучение 4а 
образование: висше - химия, биология и изобразително изкуство
 
 
 

 Маргарита Димова 

старши начален учител в група за целодневно обучение, 4 б клас

образование: висше - начална педагогика, българска филология

 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Вера Стоилова 

старши учител по български език и литература и руски език /в неплатен отпуск за учебната 2016/2017 г./

образование: висше - руска филология, български език и литература 

 

 

Лилия Атанасова 

старши учител по български език и литература 5 клас 

образование: висше - българска филология 

 

 

Мариела Томова 

учител по български език и литература 6-7 клас 

образование: висше - българска филология 

 

 

Евелина Кирилова 

 старши учител по английски език 3, 4, 5, 7 клас, 

образование: висше - английска филология 

 

 

 Светла  Цанкова 

 старши учител по английски език 1, 2, 6 клас, класен  ръководител на 6 клас 

образование: висше - начална педагогика, английска филология 

 
 
 
 

Цветанка Димитрова 

старши учител по руски език 5-7 клас 

образование: висше - психология, руски език - преводач

 

 

Светла Иванова 

 учител по немски език 5-6 клас 

образование: висше - немска филология, втора специалност - учител по български език и литература 

 

 

 

Цветелина Маринкова

учител по математика и информационни технологии, класен ръководител на 5 "Б" клас, учител в група за целодневно обучение 6-7 клас

образование: висше - математика и информатика 

 
 
 

Ива Цветанова-Иванова 

учител по химия, биология и информационни технологии/ в отпуск по майчинство/

образование: висше - химия и информатика 

 

 

Елена Бозова-Стайкова 

учител природни науки и целодневно обучение, класен ръководител на 5а клас

преподава: 

човекът и природата -5 клас

биология и здравно образование - 7клас

в група за целодневно обучение 5 клас

образование:  висше - химия и биология, 5 ПКС

 

 

Ваня Блъскова 

старши учител природни науки 

преподава: 

човекът и природата 6 клас 

химия и опазване на околната среда 7 клас 

образование: висше - химия и биология 

 

 

Лъчезар Монев 

 учител по физическо възпитание и спорт  2-6 клас 

образование: висше - физкултура, треньор по волейбол
 
 
 

Георги Кръстев 

учител по история и цивилизация 5-7 клас  и информационни технологии 1-4 клас

образование: висше - история, информационни технологии

 

 

Румяна Добриянова

учител по география и икономика и изобразително изкуство 5-7 клас, учител в група за целодневно обучение 6-7 клас

образование: висше - география и история

 

 

Елена Анева 

 старши учител по природни науки и технологии

преподава: 

човекът и природата - 3б, 3в клас 

физика и астрономия - 7 клас 

технологии и предприемачество - 5а, 5б клас 

домашна техника и икономика - 6 клас

технологии - 7 клас 

образование: висше - физика и математика

 

 

Марек Дяков 

учител по музика 1в, 5- 7 клас 

ръководител на вокалната група към 52. ОУ в 1 клас /първа група/ и 5-7 клас 

образование: висше - музикална педагогика

повече информация за г-н Дяков може да откриете ТУК

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 

Медицинско обслужване 

м.с. Юлия Крушарска - Медицински специалист
 
 
 
 
  
Финансово-административен отдел

Деляна Петкова  -  ЗАТС-Счетоводител 

Милка Мицева - Технически сътрудник-домакин

Христина Милушева - Финансов контрольор

 

 

Звено за самоохрана

Валентин Джуров Охранител, невъоражена охрана

 

 

Помощно-обслужващ персонал

Снежанка Алексиева - Соколова - Помощник-възпитател в подготвителните групи / в отпуск по болест/

Хелда Кирилова - Помощник-възпитател в подтогвителните групи 

Цветанка Кирова Хигиенист 

Катерина Стоянова - Хигиенист 

Валентина Джурова - Хигиенист 

Йордан Дългъчев - Работник поддръжка и огняр