2019 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ПОКАНАТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 10.09.2019 ГОДИНА 

ПОКАНАТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

2018 ГОДИНА 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 52. ОУ 

Поканата може да откриете ТУК

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 
 
 

2017 ГОДИНА 

 

ПРОТОКОЛ № 4/2017 ГОДИНА  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 52. ОУ 

Протокола можете да откриете  ТУК 

ПРОТОКОЛ № 3/2017 ГОДИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 52. ОУ 

Протокола може да откриете ТУК

ПРОТОКОЛ № 2/2017 ГОДИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩ. СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК 

Обръщение от членовете на Обществения съвет към 52. ОУ "Цанко Церковски", квартал Бояна   

 

Уважаеми родители, учители и общественици,

 

Обръщаме се към всички вас след проведеното наше заседание от 15 март тази година, на което редом с многото текущи организационни, финансови и административни дела, обсъдихме и трагичния инцидент и загуба на едно от децата в нашето училище.

Изразяваме най-искрените ни съболезнования към семейството и близките на загиналото дете и съчувствие към тяхното страдание  и скръб от  тази немислима загуба.

Бихме искали да ви уверим,че ръководството на училището ни запозна с резултатите от всички проверки, направени от оправомощените органи за действията, които са предприети по време на инцидента, както и за цялостния ред в училището. Тези проверки са завършили с единодушните заключения, че представителите на администрацията на 52 училище в лицето на директора и учителите водят правилна и разумна политика както в организацията на ежедневието в училище, така и по време на инцидента.

Държим също така да ви уверим, че при разпределянето на бюджетните разходи за настоящата година, са планирани конкретни стъпки за повишаване на сигурността в училищното пространство, така че да се повишат допълнително мерките, които да гарантират безопасното пребиваване на нашите деца. Ресурсите за това не са особено големи, но те ще бъдат използвани разумно, прозрачно и при спазване на нормативните изисквания. Разбира се, всички ние като родители и заинтересовани от доброто на нашето училище, ще бъдем призовани да подкрепим и подпомогнем тази дейности. Членовете на Обществения съвет, които ние заедно номинирахме на родителските срещи в началото на учебната година, участват в одобрението на бюджетните разходи и в планирането на редица дейности, така че родителите и жителите на квартала да са информирани и съпричастни към случващото се в нашето училище.

В заключение искаме да ви призовем заедно да възстановим спокойната и добронамерена атмосфера, която отличава нашето училище, благодарение на неговото ръководство, учители и на всички нас. Всички знаем, че за съжаление трагични инциденти се случват, дори и без виновна причина, както за съжаление дори и децата не са опазени от тях. Когато знаем, че обстоятелствата в училище са проверени и в тях няма открити нарушения, нека оставим съответните следствени органи да свършат останалата част от работата си за откриване на причините за тази трагедия. Нека не трансформираме нашия страх в агресия и не раздаваме обвинения. Нека проявим солидарност и градивност за възстановяване на спокойната работна и учебна атмосфера в нашето училище, в което децата ни прекарват деня си и да не забравяме, че именно там те се научават да живеят в общност, за да бъдат пълноценни граждани на обществото ни. Нека не отхвърляме и забравяме с лека ръка постигнатото от сегашното ръководство на нашето училище за подобряване на неговата работа, условия и резултати, което без съмнение доведе до повишаване на интереса на много семейства от район Витоша, които искат да запишат децата си именно в 52 училище.

Не на последно място, призоваваме всички да проявим съпричастност, съчувствие и разбиране към родителите, близките, учителите и семействата на съучениците на трагично загиналото дете и да спрем с атаките към автротитета на 52 училище „Цанко Церковски”.

 

София, 17 март 2017 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОУЧИЛИЩНО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ 52. ОУ

 
ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ   ТУК 

 ОБЩОУЧИЛИЩНО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 52. ОУ 

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИЗБРАНИ ОТ КЛАСОВЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОУЧИЛИЩНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 52. ОУ
 
УВЕДОМЯВАМ ВИ, 
ЧЕ НА 14.12.2016 ГОДИНА ОТ 18.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ! 
 
ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
 
 
 
ДАНКО КАЛАПИШ, ДИРЕКТОР НА 52. ОУ