ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ 

 
В 52 ОУ се предлага обучение в предучилищни групи за: 
  • 6 годишни деца 
Обучението е както следва: 
  •  целодневна форма на обучение от 8.00 до 18.00 часа, като следобедните занимания са дейности по интереси
За децата се грижат високо квалифицирани педагози с опит в работата с деца от предучилищна възраст и помощник-възпитател, подпомагащ учителите. 
 
Материалната база е обновена изцяло, отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за отглеждане на деца в предучилищна възраст. Санитарните възли са адаптирани за възрастта на децата. Стаите за обучение са ситуирани на втори етаж. На разположение на децата са физкултурен салон, преден и заден двор, даващи възможност за учене и игра.