Схема "Училищен плод" към Държавен фонд "Земеделие"

 

От началото на месец ноември 52 ОУ "Цанко Церковски" е одобрено за участие в схемата "Училищен плод" към ДЗФ, европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС. 

Схемата е насочена към учениците от подготвителен клас до 4 клас включително. На целевата група се предлагат осем пъти месечно различни плодове, доставяни от фирма "Фрут маркет", която е одобрена за доставка в нашето училище. 

Предлаганите плодове са нъпълно базплатни за учениците!