52. ОУ С ПЕТ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Нашето училище е едно от малкото в страната с пет спечелени европейски проекта в областта на културата, технологиите, науката, екологията по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Предстои подписване на договори за общо 142 хиляди евро и работа по проектите в периода 2018-2020 година. По време на изпълнението на проектите, ученици и учители на 52. ОУ ще имат възможността да посетят доста европейски държави, да посрещнат гости, като основната цел ще бъде обмен на добри практики в областта на училищното образование. Координаторите по проектите и екипите за изпълнение предстои да бъдат сформирани в началото на учебната година.
 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "3,2,1 ACTION"  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 2016-2018 ГОДИНА

 

 
 

 3,2,1 ACTION ERASMUS+

 
 

 ЕLLEY ERASMUS+

SAVE ENERGY-SAVE THE WORLD ERASMUS+

 

Схема "Училищен плод" към Държавен фонд "Земеделие"

 

От началото на месец ноември 52 ОУ "Цанко Церковски" е одобрено за участие в схемата "Училищен плод" към ДЗФ, европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС. 

Схемата е насочена към учениците от подготвителен клас до 4 клас включително. На целевата група се предлагат осем пъти месечно различни плодове, доставяни от фирма "Фрут маркет", която е одобрена за доставка в нашето училище. 

Предлаганите плодове са нъпълно базплатни за учениците!