Еразъм проекти 2020-2022

I’m environment

Erasmus+ Project 2020-2022

Основна идея на проекта е децата да осъзнаят връзката, която съществува между нашето индивидуално поведение и заобикалящата ни среда. Ето защо беше избрано това заглавие: „АЗ СЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА“  – за да се покаже, че АЗ съм това, което ям, това, което наблюдавам около себе си, това, което произвеждам, използвам и рециклирам, аз съм там, където се движа, откъдето идвам и накъдето отивам.

В проекта участват учители и ученици от пет европейски държави: Италия, България, Австрия, Чехия и Германия. Той ще продължи 23 месеца - започвайки от 1 септември 2020 г. и завършвайки през юли 2022 г.

Проектът се фокусира върху важността на по-добрата среда за живот, която зависи от всеки от нас. В продължение на 2 години учениците ще извършат поредица от дейности, с които ще осъзнаят колко са зависими и доколко са свързани с околната среда. Училищата ще работят паралелно по 4 макро теми, силно свързани с околната среда и ежедневието на учениците: хранене, природа, рециклиране и движение.

Учениците (на възраст от 11 до 15 години) ще имат възможността да бъдат част от европейски проект, като същевременно разширят знанията и компетенциите си в различни области като: околна среда, информационни технологии, ще повишат своята езикова култура, ще подобрят уменията си за общуване и др.

 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ - БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ЧЕТИРИ НОВИ ЕРАЗЪМ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022

През 2020 година нашето училище добавя още четири нови Еразъм проекта., чрез които ще се повиши мотивацията за учене от нашите ученици и учители. Предстои да стартират физически мобилности след нормализиране на ситуацията, а дотогава проектите ще се реализират чрез  дейности на местно ниво и чрез виртуални мобилности. 
Ще се радваме спечелените проекти да бъдат полезни за всички нас!

ПРОЕКТ " МИТОВЕТЕ В НАШИТЕ УЧИЛИЩА  - МИТЕВРОЛОГИЯ"

В проекта участват 1000 ученици на възраст от 6 до 12 год. и 150 учители от различни държави.

Основната идея на проекта е изучаване на местни и европейски митове и използване на иновативни начини за презентирането им. Участието в този проект дава възможност за представяне на митологията на разнообразни културни общности и въвеждане на общи принципи за европейско културно наследство.

Целите, които трябва да се достигнат с реализиране на проекта е сътрудничество между всички участващи членове,  насърчаване на нови технологии в образованието и създаване на нови методики на обучение, базирани на геомитологията и по-специално на европейската митология.

Участието на 52 ОУ „ Цанко Церковски“ в проекта ще популяризира митовете от София и региона и ще запознае участниците с българската митология.

Наши партньори са: Гърция (главен координатор), Кипър, Италия, Полша и Румъния.

 

 

ПРОЕКТ "ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ ФОТОГРАФИЯ"

Целта на този проект е да насърчи творчеството, като използва фотографията като образователен инструмент. Участниците ще научат как да използват фотоапарат и как да наблюдават по-внимателно околната среда и природата около себе си. Също така ще се запознаят с места в други страни и с културата на хората, живеещи по тези места. Целите на проекта са участниците да придобият знания относно фотографията и развият умения за наблюдение, фотографиране и скициране, да разширят въображението и креативността си.

Една от целите на проекта е да изгради културен мост между различните продукции, направени от ученици. Участниците ще покажат как различните в културно отношение страни си прилича. Ще обогатят знанията си за историята и архитектурата на други градове.

               Изграждането на географски мост позволява на участниците да установят действителен и автентичен контакт, да се запознаят с друга култура. Въз основа на обмен между членовете на проекта, това ще позволи всеки партньор да приеме гост от страна партньор.

               Проектът има за цел да развие медийната грамотност, критичното мислене и способностите на ученици да анализират, оценяват, създават и споделят медийни съобщения в голямо разнообразие от формати. Развива познанията за информационно комуникационните технологии – графични програми, използвани за анимация, филм, графичен дизайн и фотография.

               Участниците се запознават с културното наследство на своята страна, както и други култури, популяризират междукултурно разбирателство и взаимодействие.

               Наши партньори по този проект са: Полша (главен координатор), Турция, Италия и Португалия.