СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1 клас - няма свободни места 
 
2 клас - няма свободни места 
 
3 клас - 3 свободни места 
 
4 клас - 7 свободни места 
 
5 клас - 6 свобдни места
 
6 клас - 2 свободни места
 
7 клас - 5 свободни места 
 
Документи се подават в канцеларията на училището до 31.08.2018 година. 
Одобрените кандидати се уведомяват от член на ръководството до 05.09.2018 година за записване в училището.
 

ОСНОВНО РЕМОНТИРАНИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 

След дългогодишно чакане най-сетне санитарните възли на втори етаж бяха основно ремонтирани. Ремонтът без извършен през месец април и началото на май с реализирани иконимии от делегирания бюджет от 2017 година.
Вече санитарните възли на втори етаж изцяло отговарят на съвременните норми и изисквания!

Санитарни възли

 ПЛАН-ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 

5-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, ПРИЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПОДГОТВИТЕЛНАТА  ГРУПА НЕ КАНДИДАСТВАТ ОТНОВО! ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА!