СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1 клас - няма свободни места 
 
2 клас - няма свободни места 
 
3 клас - 3 свободни места 
 
4 клас - 7 свободни места 
 
5 клас - 6 свобдни места
 
6 клас - 2 свободни места
 
7 клас - 5 свободни места 
 
Документи се подават в канцеларията на училището до 31.08.2018 година. 
Одобрените кандидати се уведомяват от член на ръководството до 05.09.2018 година за записване в училището.
 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "3,2,1 ACTION"  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 2016-2018 ГОДИНА

 
 

 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ С ОТЛИЧИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ КЪМ CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT"