ЕЛЕКТРОННИ КУПОНИ ЗА СТОЛОВОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

 

Бихме искали да Ви информираме, че 52 ОУ „Цанко Церковски“ се присъединява към уеб-портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

Чрез портала родителите и настойниците ще могат:

  • да поръчват училищния обяд на децата си по интернет;
  • да заплащат онлайн чрез дебитна/кредитна карта обяда и заявените услуги с помощта на онлайн платежна система;
  •  да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, като да ги отказват или пренасочват купона в рамките на деня;
  • ще имат възможност в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки;

Въпрос: Как става всичко по-горе изброено?

Отговор: Може да научите, като разгледате нашето кратко ръководство на адрес: https://smartercard.bg

 

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника, и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

 

Също така, родители, бихме искали да знаете, че:

  • Ако системата не Ви позволява да закупите купони, то трябва първо да заплатите абонамента за месеца;
  • Ако имате купони за възстановяване, можете да ги използвате преди да  закупите  нови  такива;
  • Можете да закупите или откажете купони до 22:00 на предишния  ден;
     Неизползвани купони, които не са отказани по надлежния ред, не се възстановяват;
  • Ако имате затруднения с плащането на Вашите поръчки, моля опитайте с друг браузър или се обърнете към банката издател на Вашата      карта;

Със своята надеждност, СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

 

Новини

Родителска среща за ПГ и 1 клас

05.07.2015 11:56
Припомняме, че първата родителска среща по класове за първи клас и подготвителните групи ще се проведе на 9 септември от 18.00 часа.