ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМИТЕ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

 
 

ПЛАН - ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 година 52. основно училище "Цанко Церковски" има възможност да приеме 3 паралелки в първи клас - 2 паралелки с изучаване на английски език и 1 паралелка с изучаване на немски език, общо 72 ученици. 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА НА МЯСТО ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО И ОТ ТУК
 
 
ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ ПО КРИТЕРИИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ!

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 
ЕЛЕКТРОННИЯТ ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА. 
ВСЕКИ РОДИТЕЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 7. КЛАС МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ И ДА ИМА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СИ ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК!
 
БЪРЗА ВРЪЗКА: 
 
След влизане в системата, изберете опцията ВХОД и след това НОВА РЕГИСТРАЦИЯ!

52. ОУ С ПЕТ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Нашето училище е едно от малкото в страната с пет спечелени европейски проекта в областта на културата, технологиите, науката, екологията по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Предстои подписване на договори за общо 142 хиляди евро и работа по проектите в периода 2018-2020 година. По време на изпълнението на проектите, ученици и учители на 52. ОУ ще имат възможността да посетят доста европейски държави, да посрещнат гости, като основната цел ще бъде обмен на добри практики в областта на училищното образование. Координаторите по проектите и екипите за изпълнение предстои да бъдат сформирани в началото на учебната година.
 
 
 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ С ОТЛИЧИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ КЪМ CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT"