ВАЖНО ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС


ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НЯМА ДА СЕ ОБЯВЯВА, ТЪЙ КАТО НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

Адм ръководство

 

ОСНОВНО РЕМОНТИРАНИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 

След дългогодишно чакане най-сетне санитарните възли на втори етаж бяха основно ремонтирани. Ремонтът без извършен през месец април и началото на май с реализирани иконимии от делегирания бюджет от 2017 година.
Вече санитарните възли на втори етаж изцяло отговарят на съвременните норми и изисквания!

Санитарни възли

ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС!!!
Приемът на документи за кандидатстване за прием в първи клас ще започне на 16.04.2018 година. 
Училището ще приема документи при следния график: 
09.00 -13.00 часа 
13.30 - 17.00 часа 
Място на приемане на документи: централно фоайе на училището, 1 етаж
 
При кандидатстване се подава само заявление попълнено предварително или на място в училището! Записване на приетите ученици се извършва с оригинали на всички изискуеми документи, съгласно Системата за прием на ученици в 1 клас през учебната 2018/2019 година! 
 
Напомняме, че при деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност от декларатора и детото отпада от класирането!

 ПЛАН-ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 

5-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, ПРИЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПОДГОТВИТЕЛНАТА  ГРУПА НЕ КАНДИДАСТВАТ ОТНОВО! ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА!