ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

На 14.12.2019 / събота / ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по български език и литература за учениците от 52 ОУ „Цанко Церковски“ за възрастова група V – VII клас.

Начало на олимпиадата: 09:30 часа.

Място на провеждане: 52 ОУ „Цанко Церковски“

Учениците, записани да участват в общинския кръг на олимпиадата, заемат местата си в 09:15 часа на 14.12.2019.

Времетраене:

  • V клас - 2 (два) астрономически часа (това времетраене включва и 15 (петнадесет) минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик)
  • VI клас - 2 (два) астрономически часа (това времетраене включва и 20 (двадесет) минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик)
  • VII клас - 3 (три) астрономически часа

 

Административното ръководство

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩОУЧИЛИЩНО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 52. ОУ

 
ПОКАНАТА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК 

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

На 07.12.2019 / събота / ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от 52 ОУ „Цанко Церковски“ за възрастова група IV – VII клас.

Начало на олимпиадата: 09:00 часа.

Място на провеждане: 52 ОУ „Цанко Церковски“

Учениците, записани да участват в общинския кръг на олимпиадата, заемат местата си в 08:30 часа на 07.12.2019.

Продължителност на олимпиадата: 4 (четири) астрономически часа.

 

Адм. ръководство

 

 

ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ "ДОБРОТА" НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ И ПОДКРЕПЯЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 
Повече за проекта може да научите от ТУК

ПРОЕКТ "ДОБРОТА" В СНИМКИ

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 
ЕЛЕКТРОННИЯТ ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА. 
ВСЕКИ РОДИТЕЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 7. КЛАС МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ И ДА ИМА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СИ ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК!
 
БЪРЗА ВРЪЗКА: 
 
След влизане в системата, изберете опцията ВХОД и след това НОВА РЕГИСТРАЦИЯ!

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ С ОТЛИЧИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ КЪМ CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT"