СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

2 клас – 3 свободни места

3 клас – 1 свободно място

4 клас – няма свободни места

5 клас – 

1 място с първи чужд език немски и втори чужд език английски

2 места с първи чужд език английски и втори чужд език руски

1 място с първи чужд език английски и втори чужд език немски или руски

6 клас – няма свободни места

7 клас – 

1 място с първи чужд език английски  и втори чужд език немски

6 места с първи чужд език английски  и втори чужд език руски или немски

Срок за подаване на заявления: 31.08.2021 г.

Водещ критерий за класиране ще бъде уседналост към прилежащия район на 52 ОУ или наличие на брат или сестра в училище.

 

Административното ръководство

 

 

ВАЖНО! РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,
Родителската среща за родителите на бъдещите ученици в първи клас ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 18.00 часа

 

Адм. ръководство

24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Скъпи ученици,

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Честит 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Денят на св.св. Кирил и Методий е един от първите официални празници на възродената българска държава, превърнал се в празник на цялостния духовен живот.

„Върви, народе възродени...“ Нека следваме този призив и с чувство на национална гордост да отдадем почит на всички просветители, творци и учени в българската история и в нашето съвремие, дали своя принос за развитието на българската просвета и култура!

Бъдете здрави, силни, творчески настроени и енергични в отстояване на българщината!

Честит празник!

 

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

За учебната 2021/2022 година 52. ОУ "Цанко Церковски" има възможност да приеме 72 ученици в три паралелки в първи клас - две с английски език и една с немски език. Паралелката с немски език ще се сформира при наличие минимум на 24 ученици, заявили да изучават немски език. 
 
Приемът в първи клас ще се реализира през централизирана електронна система за всички общински училища. 
 
 
 
 
Прилежащият район на училището и броя ученици, които ще приеме училището ще бъдат обявени на 19.04.2021 година на сайта на електронната система.
 
 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С изготвения алгоритъм от СРЗИ може да се запознаете ТУК

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

С разработения план за стартиране на учебната година може да се запознаете ТУК