ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

ОСНОВНО РЕМОНТИРАНИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 

След дългогодишно чакане най-сетне санитарните възли на втори етаж бяха основно ремонтирани. Ремонтът без извършен през месец април и началото на май с реализирани иконимии от делегирания бюджет от 2017 година.
Вече санитарните възли на втори етаж изцяло отговарят на съвременните норми и изисквания!

Санитарни възли

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА КЛАСИРАНИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА 

Уважаеми родители, 
Приемането на документите за записване на класираните деца в предучилищната група на 52. ОУ ще се осъществява по следния график от директора на училището, както следва: 
14.05.2018 година - понеделник 14.00 до 17.30 часа 
15.05.2018 година - вторник 10.00 до 17.30 часа 
16.05.2018 година - сряда 14.00 до 17.30 часа 
17.05.2018 година - четвъртък 11.30 до 15.00 часа 
18.05.2018 година - петък 09.30 до 14.00 часа 
22.05.2018 година  - вторник  09.00 до 14.00 часа 
25.05.2018 година -  петък 09.30 - 13.30 часа 
 
На 21 и 23. май 2018 година няма да се приемат документи поради провеждане на Национално внъшно оценяване за учениците от 7 клас. 
24.05.2018 година е официален празник и училището не работи!
 
 
Адм. ръководство
 
 

ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
ВАЖНО ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС!!!
Приемът на документи за кандидатстване за прием в първи клас ще започне на 16.04.2018 година. 
Училището ще приема документи при следния график: 
09.00 -13.00 часа 
13.30 - 17.00 часа 
Място на приемане на документи: централно фоайе на училището, 1 етаж
 
При кандидатстване се подава само заявление попълнено предварително или на място в училището! Записване на приетите ученици се извършва с оригинали на всички изискуеми документи, съгласно Системата за прием на ученици в 1 клас през учебната 2018/2019 година! 
 
Напомняме, че при деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност от декларатора и детото отпада от класирането!

 ПЛАН-ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 

5-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, ПРИЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПОДГОТВИТЕЛНАТА  ГРУПА НЕ КАНДИДАСТВАТ ОТНОВО! ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА!