ВАЖНО

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ПЕРИОДА 21 – 27.05.2019 година

21.05 – неучебен ден, ДЗИ по БЕЛ, съгласно заповед №РД09-1708/29.08.2018г.

22.05 – неучебен, но присъствен за учениците – провеждане на спортен празник, съгласно заповед №608/02.05.2019 на Директора на 52 ОУ.

23.05 – неучебен ден, втори  ДЗИ, съгласно заповед  №РД-1708/29.08.2018г.

24.05 -  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – официален празник съгл. Чл.154, ал.1 от КТ.

27.05 – неучебен ден след избори за Европейски парламент съгласно заповед №РД-1180/25.04.2019 година

 

52.ОУ БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "HERITAGE OF US" ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" 

В периода 15-20. април 2019 година нашето училище бе домакин на интернационална среща по проект "Hertiage of us" по програма Еразъм+. Партньори по проекта са училища от Турция, Латвия, Полша, Португалия. В рамките на срещата гостите се запознаха с опазване на културното наследство на училищно ниво, посетиха европейската столица на културата - гр. Пловдив, както и Национален исторически музей, Боянската църква и Музия за история на София. В рамките на срещата бе проведен и фестивал на културното наследство, по време на който страните-партньори имаха възможността да прадставят различни клонове на своето културно наследство. 
Координатор на проекта е г-жа Румяна Добриянова, учител по история и цивилизации и география и икономика в нашето училище. Учителите Лалка Динкова, Антоанета Иванова, Светла Иванова, Антоанета Вучкова, Елена Йорданова и Марек Дяков подготвиха програмата от страна на българския партньор!

"Heritage of us"

ПЛАН - ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 година 52. основно училище "Цанко Церковски" има възможност да приеме 3 паралелки в първи клас - 2 паралелки с изучаване на английски език и 1 паралелка с изучаване на немски език, общо 72 ученици. 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА НА МЯСТО ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО И ОТ ТУК
 
 
ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ ПО КРИТЕРИИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ!

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 
ЕЛЕКТРОННИЯТ ДНЕВНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА. 
ВСЕКИ РОДИТЕЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. ДО 7. КЛАС МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ И ДА ИМА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СИ ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК!
 
БЪРЗА ВРЪЗКА: 
 
След влизане в системата, изберете опцията ВХОД и след това НОВА РЕГИСТРАЦИЯ!

52. ОУ С ПЕТ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Нашето училище е едно от малкото в страната с пет спечелени европейски проекта в областта на културата, технологиите, науката, екологията по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Предстои подписване на договори за общо 142 хиляди евро и работа по проектите в периода 2018-2020 година. По време на изпълнението на проектите, ученици и учители на 52. ОУ ще имат възможността да посетят доста европейски държави, да посрещнат гости, като основната цел ще бъде обмен на добри практики в областта на училищното образование. Координаторите по проектите и екипите за изпълнение предстои да бъдат сформирани в началото на учебната година.
 
 
 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ С ОТЛИЧИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ КЪМ CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT"