ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми родители и колеги, 

Със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България,  считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020 г.

 

  • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
  • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;

 

Заповедта не касае провеждането на учебен процес в нашето училище. Към настоящия момент се запазва провеждане на присъствен учебен процес при спазване на въведените мерки - носене на маски в общите части на училището, носене на маски в часовете, които се провеждат с ученици от два и повече класа, стриктна дезинфекция на повърхностите в училище и ръцете на децата и възрастните.

Напомням, че запазването на присъствен учебен процес зависи от всички нас чрез спазването на всички въведени противоепидемични мерки в държавата и апелирам за тяхното спазване!  

 

С  пожелание за здраве,

 

Маргарита Димитрова, директор на 52. ОУ "Цанко Церковски"

 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С изготвения алгоритъм от СРЗИ може да се запознаете ТУК

 02.11.2020 година - неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29505/23.10.2020 г., Ви уведомявам, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВТОРА СГРАДА НА УЧИЛИЩЕТО

На територията на нашето училище започна изграждане на втора сграда - пристройка към основната сграда. Идеята за тази сграда се роди преди около 6-7 години, когато започна разрастването на училището. Тогавашното ръководство на училището след съгласуване с Обществения съвет на училището пусна докладна записка до район Витоша с искане за изграждане на втора сграда, която да включва поне три класни стаи, санитарни помещения и административно помещение. След дълги обсъждания с районната администрация, идеята бе приета и започна дълъг процес на проектиране и уреждане на формалностите около строежа. През 2021 година Столична община отпусна средства за стартиране на строежа. 
Изграждането на сградата е абсолютно неминуемо, тъй като класните стаи в съществуващата материална база не достигат в условията на съвременното образование и наложилото се целодневно обучение от предучилищна група до пети клас включително.
Сградата ще се състои от три класни стаи от по 60 кв.м., санитарни възли, бойлерно помещение, административно помещение. Новата сграда ще бъде свързана с топла връзка към съществуващата сграда, като това ще позволи използването на санитарните възли в новата пристройка от учениците, които учат на първи етаж в съществуващата сграда и където няма изградени санитарни възли.
Мястото, на което е проектирана втората сграда е единствената възможност за строеж, която отговаря на териториалноустройствените изисквания към урбанизираните територии и въздействието на околната среда, съгласно Гл.4 Чл.26 (3) от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015г.
 
Усвоената спортна площадка за строеж на сградата ще бъде наваксана чрез обособяване на спортна площадка в задната част на двора на училището.
 
Съзнаваме, че изпълнителните работи по проекта биха довели до определени неудобства за ученици, учители, родители и живущи в района на училището. Срокът за завръшване на сградата е 9 месеца.
 
Но също така вярваме, че всеки от вас, който по някакъв начин е свързан с 52. ОУ, е запознат с голяма част от проблемите, които този корпус ще реши.
 
 
Адм. ръководство

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

Поради започналите строителни дейности в двора на 52 ОУ влизането  на децата и учениците ще се извършва само през централния вход на сградата.

За да няма струпвания, ще се влиза самостоятелно, а учителите ще посрещат децата в класните стаи.
 
Адм. ръководство

 

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители,

 

От 07.10.2020 г. започна строеж на втора сграда към 52 ОУ в училищния двор, който включва постройка на един етаж с три класни стаи, учителска стая и санитарни възли. Двете сгради ще бъдат свързани чрез топла връзка. В периода на строителните дейности ще трябва да бъдем изключително внимателни за здравето и сигурността на децата и учениците. За тази цел сме направили извънреден инструктаж на учениците и на персонала, проведени са разговори в часа на класа.

Молим Ви да ни съдействате, като също поговорите с децата си вкъщи да бъдат внимателни, да не се доближават до оградата на обекта, да не влизат в контакт с работниците, да не остават да играят в двора без надзор  от възрастен.

Надяваме се с общи усилия да предотвратим инциденти и  построяването на толкова необходимата за 52 ОУ сграда да приключи успешно.

  Адм.ръководство

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

С разработения план за стартиране на учебната година може да се запознаете ТУК