ПРИЕМ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА 

ЗА  УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПРИЕМЪТ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА НА 52. ОУ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩАТА! 
 
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!