ПЛАН - ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ,УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 година 52. основно училище "Цанко Церковски" има възможност да приеме 3 паралелки в първи клас - 2 паралелки с изучаване на английски език и 1 паралелка с изучаване на немски език, общо 72 ученици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА НА МЯСТО ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО И ОТ ТУК
 
 
ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ ПО КРИТЕРИИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ!