ПЛАН-ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 

5-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, ПРИЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПОДГОТВИТЕЛНАТА  ГРУПА НЕ КАНДИДАСТВАТ ОТНОВО! ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА!