АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО  НА 52 ОУ 

 ДАНКО КАЛАПИШ - ДИРЕКТОР НА 52. ОУ 

   Директор на училището от 10.08.2012 година, в отпуск за учебната 2017/2018 година.

Образование:     

висше - теология и учител по регилия, начална училищна педагогика, учител по информационни технологии   

IV професионално-квалификационна степен по специалност начална училищна педагогика

допълнителни квалификации: мениджмънт в образованието, училищна психология/педагогически съветник/, ИКТ в образованието

 Преподава: -

 

 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА - ДИРЕКТОР НА 52. ОУ

 Изпълняващ длъжноста директор на училището от 02.10.2017 година до завръщане на титуляря. 

Образование:     

полувисше - учител по математика, физика и трудово обучение  

висше - математика и информатика и учител по математика и информатика      

V професионално-квалификационна степен по специалност  математика

Преподава: 

Математика - задължителна подготовка на 7 клас 

 

ГАБРИЕЛА КАРАНОВА - Заместник-директор по административно-стопанската дейност и старши учител по физическо възпитание и спорт

Заместник-директор от 1.януари 2016 година 

Образование: висше - физкултура, треньор по ски

V професионално-квалификационна степен по специалност  физкултура

Преподава: физическо възпитание е спорт на  2  и 3 клас

 

............... - Заместник-директор по учебната дейност    очаквайте актуализация скоро!

 

                   

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52 ОУ  ЗА УЧ. 2017/2018 ГОДИНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

Педагогически съветник

Цветанка Димитрова

Образование: висше - психология с педагогическа правоспособност по философски дисциплини

допълнителна квалификация: преводач, руски език 

V професионално-квалификационна степен по специалност  психология

График на педагогическия съветник:

понеделник, сряда, четвъртък и петък - 08.00-14.00 часа 

вторник 12.00 - 18.00 часа 

 

 

Логопед

Лилия Стойкова

Образование: висше - логопедия

График на логопеда: 

понеделник 08.00 до 13.50 часа 

вторник 09.00 до 12.10 часа 

сряда 08.00-12.10 часа 

четвъртък 12.00 - 15.00 часа 

петък 08.00 - 12.10 часа 

Консултативно време за родители: понеделник  13.50 - 14.30 часа 

Ресурсен учител

 
Стела Стефанова

Образование - висше - социална педагогика, арт терапия, ресурсен учител

Ресурсният учител работи с деца със специални образователни потребности, обучаващи се в 52. ОУ 

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Елена Йорданова

старши учител подготвителна група "А"

образование: висше - предучилищна педагогика със специализация по музика, V професионално-квалификационна степен по специалност предучилищна педагогика

 

Юлия Пейчева

старши учител подготвителна група "А"

образование: висше - предучилищна педагогика

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

Лалка Динкова 

старши учител начален етап, кл. ръководител 1 а клас 

образование: висше - начална педагогика с руски и английски език, учител по български език и л-ра, IV професионално-квалификационна степен по специалност Начална педагогика

 

 

Людмила Илиева 

старши учител, начален етап, кл. ръководител 1 б клас 

образование:  висше - българска филология, начална и предучилищна педагогика

 
 
 
 

Антоанета Иванова

учител, начален етап, кл. ръководител на 1 в клас, ръководител на вокалната група в 1 клас

образование: висше -   начална педагогика

 

 

Весела Микова 

главен учител, начален етап,  кл. ръководител 2 а клас 

учител по религия  

образование:  висше - начална училищна педагогика, учител по теология 

V професионално-квалификационна степен по специалност  начална педагогика 

 

 

Емилия Чернева 

старши учител, начален етап, кл. ръководител 2 б клас 

образование: висше  - изобразително изкуство и трудово обучение, начална училищна педагогика

 

 

Надя Царева

старши учител начален етап, класен ръководител на 2 в клас 

образование: висше - начална педагогика с английски език, обща педагогика със специализация управление на образованието, IV професионално-квафикиационна степен по специалност  "предучилищна педагогика"

 

 

снимка 
Младен Айров
учител начален етап, класен ръководител на 2 г клас
образование:  висше - физкултура, начална училищна педагогика 
 
 
 
 
 

Антоанета Вучкова 

старши  учител начален етап,  кл. ръководител 3 а клас 

образование: висше - начална педагогика, специализация - руски език и физкултура 

V професионално-квалификационна степен по специалност  начална педагогика
 
 
 

 
Радослав Стойчев 
 
учител, начален етап, кл. ръководител 3 б клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика, право
V професионално-квалификационна степен по специалност  начална педагогика
 
 
 
 
 
Георги Петров
 
учител, начален етап, кл. ръководител 3 в клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика 
 
 
 

Венета Янева 

старши учител начален етап, кл. ръководител 4 а клас

образование: висше - начална педагогика със специализации трудово обучение и предприемачество

V професионално-квалификационна степен по специалност  начална педагогика

 

 

Мариела Томова 

учител начален етап,  кл. ръководител 4 б клас 

образование: българска филология, начална училищна педагогика

 

 

Мая Стоименова
старши  учител, начален етап, кл.  ръководител на 4 в клас
образование: висше: начална педагогика със специализация музика, ресурсен учител
 

 

 
 
 
Петя Петрова 
начален учител в група за целодневно обучение 1б и 1в клас 
образование: висше - учител по български език и литература и история 
 
 
 
 

Йоланта Маркова

старши начален учител в група за целодневно обучение 2 а, учител по английски език на 1в клас 

образование: висше - педагогика на девиантното поведение, начален учител по английски език

 

 
снимка 
Лидия Димова 
старши начален учител в група за целодневно обучение 2 б клас 
образование: висше - педагогика 
 
 
 
 
 
Меглена Неделчева 
начален учител в група за целодневно обучение 2 в клас 
образование: инженер, педагогика 
 
 
 
 
 

Лилия Атанасова 

старши начален учител в група за целодневно обучение 3а и 3б клас 

образование: висше - българска филология

 
V професионално-квалификационна степен по специалност  българска филология
 
 
 
Елка Милушова
учител в ПИГ /в отпуск по майчинство/ 
образование: висше - специална педагогика, социални дейности, начална училищна педагогика
 
 
 
 
 
 
Тодор Кочев 
начален учител в група за целодневно обучение 4б клас
образование: висше - география, финанси, педагогика 
 
 
 
 

Росица Точева

начален учител в група за целодневно обучение 4 в кас

образование: висше - българска филология, начална училищна педагогика
 
 
 
 
 

 

 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Вера Стоилова 

старши учител по български език и литература и руски език /в отпуск за учебната 2017/2018 г./

образование: висше - руска филология, български език и литература 

 

 

Йоана Лазова 

учител по български език и литература 5 - 6 клас, класен ръководител на 5 "А" клас

образование: висше - българска филология 

 

 

Мариела Томова 

учител по български език и литература 7 клас 

образование: висше - българска филология 

 

 

Евелина Кирилова 

 старши учител по английски език 2, 4, 5, 6 клас

образование: висше - английска филология 

 

 

 Светла  Цанкова 

 старши учител по английски език 1, 2, 3, 5  и 7 клас, класен  ръководител на 7 "А" клас 

образование: висше - начална педагогика, английска филология 

 
 
 
 

Цветанка Димитрова 

старши учител по руски език 5-7 клас 

образование: висше - психология, руски език - преводач

V професионално-квалификационна степен по специалност  психология

 

 

Светла Иванова 

 учител по немски език 1 - 7 клас 

образование: висше - немска филология, втора специалност - учител по български език и литература 

 

 

Цветелина Маринкова

учител по математика 5 - 6 клас, класен ръководител на 6 "Б" клас

образование: висше - математика и информатика 

 
 
 
 

Елена Бозова-Стайкова 

учител природни науки и информационни технологиии , класен ръководител на 6 "А" клас

преподава: 

човекът и природата - 6 клас

биология и здравно образование - 7клас

информационни технологии 4-7 клас 

образование:  висше - химия и биология, допълнителна квалификация - информационни технологии, V професионално-квалафикационна степен по специалност биология

 

 

Ваня Блъскова 

старши учител  природни науки и изобразително изкуство, класен ръководител на 7 "Б" клас 

преподава: 

човекът и природата 5 клас 

химия и опазване на околната среда 7 клас 

изобразително изкуство 4-7 клас 

образование: висше - химия, биология и изобразително изкуство

V професионално-квалификационна степен по специалност химия и ООС

 

 

Елена Анева 

 старши учител по природни науки и технологии

преподава: 

РП - околен свят - 2 клас

човекът и природата - 4 б клас 

физика и астрономия - 7 клас 

технологии и предприемачество - 5-6 клас 

технологии - 7 клас 

образование: висше - физика и математика

 

 

Румяна Добриянова

учител по география и икономика и история и цивилизации, класен ръководител на  5 "Б" клас 

образование: висше - география и история

 

 

Лъчезар Монев 

 учител по физическо възпитание и спорт  4 -7 клас 

образование: висше - физкултура, треньор по волейбол
 
V професионално-квалификационна степен по специалност  физкултура
 
 
 
 
 
 
Емилия Урлачка 
старши учител по физическо възпитание и спорт 1 - 7клас
образование: висше - учител по физкултура и треньор по хандбал

 

 

Марек Дяков 

учител по музика 5- 7 клас 

ръководител на вокалната група към 52. ОУ във 2 клас /първа група/ и 5-7 клас 

образование: висше - музикална педагогика

повече информация за г-н Дяков може да откриете ТУК

 

 

 Маргарита Димова 

старши учител в група за целодневно обучение, прогимназиален етап

образование: висше - начална педагогика, българска филология

 

 

Митко Каменов

учител в група за целодневно обучение, прогимназиален етап

учител по информационни технологии 6. клас

ръководител на вокална група 1.клас 

образование: висше - екология и опазване на околната среда, информатика 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 

Медицинско обслужване 

 
м.с. Юлия Крушарска - Медицински специалист
 
 
 
 
  
Финансово-административен отдел

Деляна Петкова  -  ЗАТС-Счетоводител 

Милка Мицева - Технически сътрудник-домакин

Христина Милушева - Финансов контрольор

 

 

 Библиотечно-информационно обслужване 

Митко Каменов - специалист  
 
 
 

Звено за самоохрана

Валентин Джуров Охранител, невъоръжена охрана

 

 

Помощно-обслужващ персонал

Снежанка Алексиева - Соколова - Помощник-възпитател в подготвителните групи 

Хелда Кирилова - Хигиенист

Цветанка Кирова Хигиенист 

Катерина Стоянова - Хигиенист 

Валентина Джурова - Хигиенист 

Йордан Дългъчев - Работник поддръжка и огняр