АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО  НА 52 ОУ 

 

 

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА - ДИРЕКТОР НА 52. ОУ

Директор на училището от 02. октомври. 2017 година. Работи от 2011 година в училището последователно като учител, заместник-директор по учебната дейност, изпълняващ длъжността директор по заместване и директор на 52.ОУ 

Образование:     

полувисше - учител по математика, физика и трудово обучение  

висше - математика и информатика и учител по математика и информатика      

V професионално-квалификационна степен по специалност  математика

Преподава: 

Математика - разширена подготовка на 7 клас 

 

ГАБРИЕЛА КАРАНОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

Заместник-директор от 1.януари 2016 година 

Образование: висше - физкултура, треньор по ски

V професионално-квалификационна степен по специалност  физкултура

Преподава: физическо възпитание е спорт на  3  и 4 клас

 

ВЕСЕЛА МИКОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

Заместник-директор от 01. септември 2018 година 

Образование: висше - начална педагогика, богословие 

 V професионално-квалификационна степен по специалност начална педагогика

Преподава: математика, компютърно моделиране и ДП- религия на  3 "А" клас

                   

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52 ОУ  ЗА УЧ. 2018/2019 ГОДИНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

Педагогически съветник

Цветанка Димитрова

Образование: висше - психология с педагогическа правоспособност по философски дисциплини

допълнителна квалификация: преводач, руски език 

V професионално-квалификационна степен по специалност  психология

 

 

 

Логопед

Лилия Стойкова

Образование: висше - логопедия

 

 

Ресурсен учител и училищен психолог

 
Стела Стефанова

Образование - висше - социална педагогика, арт терапия, ресурсен учител

Ресурсният учител работи с деца със специални образователни потребности, обучаващи се в 52. ОУ 

Като училищен психолог извършва психологическо консултиране и подкрепа на всички ученици в училището.

 

 

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Елена Йорданова

старши учител, предучилищна група "А"

образование: висше - предучилищна педагогика със специализация по музика, V професионално-квалификационна степен по специалност предучилищна педагогика

 

Юлия Пейчева

старши учител предучилищна група "А"

образование: висше - предучилищна педагогика

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП 

Венета Янева 

старши учител начален етап, кл. ръководител 1 "А" клас

образование: висше - начална педагогика със специализации трудово обучение и предприемачество

V професионално-квалификационна степен по специалност  начална педагогика

 
 
 
Мая Стоименова
старши  учител, начален етап, кл.  ръководител 1 "Б" клас
образование: висше: начална педагогика със специализация музика, ресурсен учител
 
 
 

Лалка Динкова 

старши учител начален етап, кл. ръководител 2 "А" клас 

образование: висше - начална педагогика с руски и английски език, учител по български език и л-ра, IV професионално-квалификационна степен по специалност Начална педагогика

 

 

Людмила Илиева 

старши учител, начален етап, кл. ръководител 2 "Б" клас 

образование:  висше - българска филология, начална и предучилищна педагогика

 
 
 
 

Антоанета Иванова

учител, начален етап, кл. ръководител на 2 "В" клас

образование: висше -   начална педагогика

 

 

 

Елка Милушова - Петрова
учител, начален етап, класен ръководител 3 "А" клас 
образование: висше - специална педагогика, социални дейности, начална училищна педагогика

 

 

Емилия Чернева 

старши учител, начален етап, кл. ръководител 3 "Б" клас 

образование: висше  - изобразително изкуство и трудово обучение, начална училищна педагогика

 

 

Надя Царева

старши учител начален етап, класен ръководител на 3 "В" клас 

образование: висше - начална педагогика с английски език, обща педагогика със специализация управление на образованието, IV професионално-квалификационна степен по специалност  "предучилищна педагогика"

 

Младен Айров
учител начален етап, класен ръководител на 3 "Г" клас
образование:  висше - физкултура, начална училищна педагогика 
 
 
 
 
 

Антоанета Вучкова 

старши  учител начален етап,  кл. ръководител 4 "А" клас 

образование: висше - начална педагогика, специализация - руски език и физкултура 

V професионално-квалификационна степен по специалност  начална педагогика
 
 
 

 
Радослав Стойчев 
 
учител, начален етап, кл. ръководител 4 "Б" клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика
V професионално-квалификационна степен по специалност  начална педагогика
 
 
 
 
 
Георги Петров
 
учител, начален етап, кл. ръководител 4 "В" клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика 
 
 
 
 
Тодор Кочев 
начален учител в група за целодневно обучение 1"А" и 3 "Г" клас
образование: висше - география, финанси, педагогика 

 

 


Росица Точева

начален учител в група за целодневно обучение 1"Б" клас

образование: висше - българска филология, начална училищна педагогика
 
 
 
 
 
 
 
Недялка Кръстева
старши  учител в група за целодневно обучение 2 "А" клас 
образование: висше: предучилищна педагогика
 
 
 
 
Петя Петрова 
начален учител в група за целодневно обучение 2"Б" и 2"В" клас
образование: висше - учител по български език и литература и история 
 
 
 
 

Йоланта Маркова

старши начален учител в група за целодневно обучение 3 "А" клас, учител по английски език на 1-2 клас 

образование: висше - педагогика на девиантното поведение, начален учител по английски език

 

 
снимка 
Лидия Димова 
старши начален учител в група за целодневно обучение 3 "Б" клас 
образование: висше - педагогика 
 
 
 
 
 
Меглена Неделчева 
начален учител в група за целодневно обучение 3 в клас 
образование: инженер, педагогика, учител по математика  
 
 
 
 
 

Лилия Атанасова 

старши начален учител в група за целодневно обучение 4 клас 

образование: висше - българска филология

 
V професионално-квалификационна степен по специалност  българска филология
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Вера Стоилова 

старши учител по български език и литература и руски език /в отпуск за учебната 2018/2019 г./

образование: висше - руска филология, български език и литература 

 

 

Йоана Лазова 

учител по български език и литература 6 - 7 клас, класен ръководител на 6 "А" клас

образование: висше - българска филология 

 

 

Мариела Томова 

учител по български език и литература 5 клас 

образование: висше - българска филология 

 

 

 Светла  Цанкова 

 старши учител по английски език 1-7 клас

образование: висше - начална педагогика, английска филология 

 

 

Евелина Кирилова 

старши учител по английски език / в отпуск за учебната 2018/2019 година/ 

образование: висше - английска филология 

 

 

Росина Георгиева  

учител по английски език и класен ръководител на 5 "В" клас

образование: висше - английска филология, втора специалност - български език и литература

 
 
 
 
 

Цветанка Димитрова 

старши учител по руски език 5-7 клас 

образование: висше - психология, руски език - преводач

V професионално-квалификационна степен по специалност  психология

 

 

Светла Иванова 

 учител по немски език 1 - 7 клас 

образование: висше - немска филология, втора специалност - учител по български език и литература 

 

 

Цветелина Маринкова

учител по математика 5 - 7 клас, класен ръководител на 7 "Б" клас

образование: висше - математика и информатика 

 
 
 
 
инж. Меглена Неделчева 
учител по математика на 5 б и 5в клас 
образование: инженер, педагогика, учител по математика  
 
 
 
 

Митко Каменов

учител в група за целодневно обучение, прогимназиален етап 5. клас

учител по информационни технологии 5. - 7. клас

класен ръководител 5 "А" клас 

образование: висше - екология и опазване на околната среда, информатика 

 
 
 
 

Елена Бозова-Стайкова 

учител природни науки и информационни технологиии, класен ръководител на 7 "А" клас

преподава: 

човекът и природата - 5 клас

биология и здравно образование - 7клас

информационни технологии, компютърно моделиране 3-7 клас 

образование:  висше - химия и биология, допълнителна квалификация - информационни технологии 

V професионално-квалификационна степен по специалност биология

 

 

Ваня Блъскова 

старши учител природни науки и изобразително изкуство, класен ръководител на 5 "Б" клас 

преподава: 

човекът и природата 5 -6  клас 

химия и опазване на околната среда 7 клас 

изобразително изкуство 5-7 клас 

образование: висше - химия, биология и изобразително изкуство

V професионално-квалификационна степен по специалност химия и ООС

 

 

Елена Анева 

старши учител по природни науки и технологии

преподава:  

физика и астрономия - 7 клас 

технологии и предприемачество - 5-7 клас 

образование: висше - физика и математика

 

 

Румяна Добриянова

учител по география и икономика и история и цивилизации 5-7 клас, класен ръководител на  6 "Б" клас 

образование: висше - география и история

 

 

Петя Петрова 
учител по история и цивилизации на 5 клас 
образование: висше - учител по български език и история 
 
 
 
 

Лъчезар Монев 

 учител по физическо възпитание и спорт  1 - 7 клас 

образование: висше - физкултура, треньор по волейбол
 
V професионално-квалификационна степен по специалност  физкултура
 
 
 
 
 
 
Емилия Урлачка 
старши учител по физическо възпитание и спорт 1 - 7 клас
образование: висше - учител по физкултура и треньор по хандбал

 

 

Марек Дяков 

учител по музика 5- 7 клас

образование: висше - музикална педагогика

повече информация за г-н Дяков може да откриете ТУК

 

 

 Маргарита Димова 

старши учител в група за целодневно обучение, 6 клас 

образование: висше - начална педагогика, българска филология

 

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 

Медицинско обслужване 

 
м.с. Юлия Крушарска - Медицински специалист
 
 
 
 
  
Финансово-административен отдел

Деляна Петкова  -  ЗАТС-Счетоводител 

Милка Мицева - Технически сътрудник-домакин

Христина Милушева - Финансов контрольор

 

 

 Библиотечно-информационно обслужване 

 свободно работно място 
 
 
 

Звено за самоохрана

Валентин Джуров Охранител, невъоръжена охрана

Емил Томов - Портиер 

 

 

Помощно-обслужващ персонал

Снежанка Алексиева - Соколова - Помощник-възпитател в подготвителните групи 

Хелда Кирилова - Хигиенист

Цветанка Кирова Хигиенист 

Катерина Стоянова - Хигиенист 

Валентина Джурова - Хигиенист 

Йордан Дългъчев - Работник поддръжка и огняр